Menu

Jitka Válová (1922 - 2011)

Česká výtvarnice, studovala VŠUP v Praze u prof. Emila Filly. Pracovala v oborech malba, kresba, grafika. Tvořila a vystavovala až do své smrti. Jitka Válová svůj výrazný talent uplatňovala ve figurální tvorbě. Její útlé a protáhlé postavy jsou zachyceny v pohybu, vypovídají o vztazích, osudech, náladách, často v extrémních situacích.