Menu

Rudolf Adámek (1882 - 1953)

Český malíř a grafik. Vystudoval pražskou Akademii u prof. Františka Ženíška. Mezi uměleckými odborníky je považován za předního českého symbolistu, v jehož dílech je možné pozorovat prvky mysticismu. Byl členem výtvarného a uměleckého sdružení symbolistů Sursum a SVU Myslbek. V letech 1925 – 1930 podnikl tři studijní cesty do Itálie a v roce 1931 do Paříže. Jeho práce zahrnují litografie, malby (především krajiny), kresby (ex libris). Ilustroval též knihy pohádek.