Menu

Václav Kreisinger (1885 - 1956)

Malíř figurativních obrazů, před 1.světovou válkou pobýval ve Francii, kde také často vystavoval.