Menu

Viktor Oliva (1861 - 1928)

Český malíř a ilustrátor, studoval AVU v Praze, v Mnichově a Paříži. Rané práce jsou krajinářské, později figurální. Zajímavá jsou jeho antická témata, historické kompozice, kvalitní podobizny osobností a zátiší. Známé jsou mj. jeho nástropní malby na Žofíně, kavárně Slávie, Měšťanské besedě v Plzni a jinde.