Menu

Vít Skála (1883 - 1967)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Pirnera. Malíř, loutkář a scénograf. Věnoval se zejména krajinomalbě a loutkovému divadlu. Člen Jednoty umělců výtvarných.