Menu

Zdeněk Beran (1937 - 2014)

Studoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru nástěnné a monumentální malby. Během studia patřil do neformální skupiny Somráci, později byl členem skupiny Zaostalí a S.V.U. Mánes. Zdeněk Beran je představitelem českého informelu, věnoval se i tvorbě asambláží a instalací. V roce 1989 získal stipendium americké Pollock-Krasner Foundation. Po sametové revoluci se stal vysokoškolským pedagogem a později i prorektorem AVU.