Menu

Július Jakoby

Kristus pred Pilátom

Prodáno

Autor: Július Jakoby
Identifikační číslo: 2792-S180285
Datováno: 40. léta
Technika: olej/karton
Rozměry: 34,5 x 45,5 cm
Signatura: sign. LD Jakoby
expertiza PhDr. J. Čechová; provenience: původně dar autora významnému slovenskému lékaři MUDr. Najmikovi - přiloženo
písemné prohlášení z rodiny; rámováno

z expertizy PhDr. J. Čechové:
Ide o známy biblický výjav “Kristus pred Pilátom“, ktorý tvorí figurálna kompozícia s ústrednou postavou Krista stojaceho v
dlhom bielom rúchu pred Pontským Pilátom, ktorý bol v rokoch 26 - 33 po Kr. piatym rímskym prefektom provincie Judea.
Posudzovaný obraz vykazuje znaky autorovho rukopisu a na prvý pohľad vyzerá na prácu Júliusa Jakobyho z rokov 1944 až
1948, kedy v jeho tvorbe vzniklo viacero novozákonných motívov ako je Vstup do Jeruzalema, Krížová cesta, Golgota a
ďalšie. Ježiš pred Pilátom pravdepodobne patrí k novozákonným námetom z uvedeného obdobia tvorby Júliusa Jakobyho.