Menu

Antonín Chittussi

Lesní mýtinka s kameny

Prodáno

Autor: Antonín Chittussi
Identifikační číslo: K-096.12.15-01
Technika: olej/plátno, karton
Rozměry: 27,5 x 43 cm
Signatura: sign. LD Chittussi
expertiza prof. PhDr. R. Prahl, CSc.; rámováno

Z expertizy prof. PhDr. R. Prahla, CSc.
Studie přírodních zákoutí Chittussi občas maloval, a to před svým odchodem do Paříže i po něm. Posuzovaný obraz nese znaky malířské studie v plenéru, zejména způsobem
malby. Malířská technika je značně vyspělá, spočívá v práci širokým štětcem provázané drobnými tahy a doteky tenkého štětce i zásahy obráceným koncem štětce do mokré
malby. Posuzovaný obraz odpovídá typickému zájmu Chittussiho o kamenitý terén i jeho způsobu zachycení skal a kamenů, který je charakteristický už v rané tvorbě. Shoduje
se rovněž s některými jeho malbami ve způsobu ztvárnění malby kmenů a stromů.