Menu

149

Homer Winslow

Přístav Le Tréport

Prodejní cena:
1 690 000 Kč
Autor: Homer Winslow
Identifikační číslo: 149
Datováno: přelom 19. a 20. století
Technika: akvarel/papír
Rozměry: 28,5 x 19 cm
Signatura: sign. PD Homer Winslow
přiložen restaurátorský protokol Z. Machatová a Mgr. art. B. Němečková, ArtD.; přiložena skica, která byla přichycena na zadní
straně malby a při restaurování odstraněna; rámováno, pod muzeálním sklem

Nabízené dílo pochází z umělcovy návštěvy Francie, kde cestoval také mimo Paříž a zpodobňoval různé náměty. Většinou se
jednalo právě o akvarelové malby v menších formátech. Na obraze je zachycen jeden z moha okamžiků z francouzského
přístavu Le Tréport, který je typický svou výraznou signální věží. Zajímavostí obrazu je také signatura v pravém dolním rohu. Z
restaurátorského protokolu se dočteme, že signatura má kolem všech písmen mírný barevný „závoj“. Tento jev je důkazem, že
k signování díla došlo krátce po jeho dokončení, ještě před kompletním zaschnutím podkladu. Linie signatury se mírně vpila do
podkladu a došlo k vytvoření zmiňovaného „závoje“. Obraz nyní pochází z významné sbírky z východního Slovenska, i jeho
starší provenience je velice zajímavá. Příslušníci šlechtického rodu Bornemiszů, kteří působili v mnoha evropských zemích, patřili
k významným sběratelům umění, a především díky Janu Bornemiszovi se jim postupem času podařilo vytvořit významnou
uměleckou sbírku, do které se jim v průběhu let podařilo začlenit také mnoho prací Winslowa Homera. Dodnes jsou některá z
těchto děl k vidění v madridském muzeu Thyssen-Bornemisza, které bylo založeno touto rodinou a patří mezi nejvýznamnější
muzea ve španělské metropoli. Rodina Bornemiszů řadu let působila a sbírala také ve slovenských Košicích. Někteří členové
rodiny zůstali na Slovensku až do začátku 21. století, a právě díky jejich působení v této oblasti se nabízený obraz dostal do
slovenských a českých končin.