Menu

Nenapodobitelně ztvárněná krajina

Nenapodobitelně ztvárněná krajina
Tématika a zachycení bývalých legionářských bojišť patří k nejvýraznějším krajinářským projevům Rudolfa Kremličky. Malíř, znám především pro své figurální motivy, byl i jedním z vůdčích představitelů české moderní krajinomalby.

Rudolf Kremlička, znám především pro své figurální motivy, byl i jedním z vůdčích představitelů moderní české krajinomalby. Podobně jako O. Nejedlý či V. Beneš byl Památníkem odboje vyslán na bývalá legionářská bojiště, aby je umělecky zaznamenal. Kremličkovi připadlo Slovensko, a ačkoliv jsou díla pro Památník odboje těmi méně známými, jedná se o první mistrovo ucelené uchopení krajiny. Obraz Slovenská krajina je ojedinělý především svým zpracováním světla, které se rozlévá po úbočích horských strání, dopadá na vesnici a kopce, aby se pak soustředilo v údolí a konečně proniklo pod mostním obloukem přes řeku Hron. Pro krajinomalbu R. Kremličky je příznačné soustředění vjemů, vyvolávajících až tělesný pocit. Kremlička krajiny nemaluje, Kremlička krajiny prožívá. 

 

AUKČNÍ TIP – GALERIE ART PRAHA


PŘÍJEM OBRAZŮ  

GALERIE ART Praha, spol. s r.o.

Aukční dům a Galerie
Staroměstské náměstí 20/548
110 00 Praha 1
Otevřeno:
po - pá 10.30 - 18.30
so 10.30 - 17.00
tel.: 224 211 087
gsm: 602 233 723
fax: 224 211 087
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www: www.g-a-p.cz
facebook: Galerie ART Praha
Sídlo společnosti:
Praha 10, U Hráze 6/144
Návštěva po předchozí domluvě.
Společnost Galerie ART Praha, spol. s r.o.
je registrovaná u Městského soudu v Praze,
složka C16981.
IČ: 48117421
DIČ: CZ48117421