Menu

041

Jakoby Július (1903 - 1985)

Posedení v kaviarni

Vyvolávací cena
650 000 Kč
Příjem limitů do: 24. 11. 2019 11:30

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor Jakoby Július
Evidenční číslo 2602-S180233
Vytvořeno kolem 1960
Technika olej/plátno
Rozměr 45 x 45 cm
Signatura sign. LD Jakoby
expertiza Mgr. Z. Kiss-Szemán a PhDr. D. Srnenská, Ph.D.

z expertizy PhDr. D. Srnenské, Ph.D.
Olejomaľba má mimoriadne expresívny charakter rukopisu, ktorý je delivý a len čiastočne splývavý, ťahy štetca majú svoj individuálny rytmus, ktorý prechádza až do rozmanitých pod;b línií a čiar. Obrazový priestor má neiluzívny princíp výstavby, farby sú valérované, nie sú založené na funkcii farebnej škvrny. Tvary niektorých interiérových komponentov sú ohraničené zreteľnou svetelnou kontúrou ako to býva u Júliusa Jakobyho zvykom. Spracovanie motívu má štylizovaný charakter, nesmeruje ku konkrétnejšiemu rukopisnému prejavu. Interpretácia je veľmi blízka výtvarnému prejavu nemeckých expresionistov zo skupiny Der blaue Reiter. Taktiež niektoré maliarske práce Oskara Kokoschku s obdobným motívom majú veľmi identické znaky s predloženou prácou.


Studoval Akademii výtvarných umění v Budapešti u prof. Rétiho, soukromě se vzdělával v grafické škole prof. Króna. Malíř a grafik, věnoval se i mozaikám. Jeho práce byly inspirovány především sociální tématikou, stylově byl ovlivněn maďarským secesním expresionismem a symbolismem. Jeho práce jsou zastoupeny v soukromých a galerijních sbírkách v ČR, Maďarsku a Slovensku.

Další díla v sálové aukci od autora Jakoby Július

Autoportrét
Vyvolávací cena
173 000 Kč