Menu

043

Benka Martin (1888 - 1971)

Krajina z Oravy

Vyvolávací cena
950 000 Kč
Příjem limitů do: 24. 11. 2019 11:30

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor Benka Martin
Evidenční číslo 2844-S180499
Vytvořeno kolem 1945-55
Technika olej/plátno
Rozměr 53 x 66 cm
Signatura sign. PD M. Benka
expertiza PhDr. Ľ. Podušel, CSc., chemicko-technologický průzkum RNDr. M. Hain, Ph.D.; rámováno

z expertizy PhDr. Ľ. Podušela, CSc.,
Benkove výtvarné práce sa vyznačujú pomerne širokým registrom – od prísne realistických cez náladové, štylizované a znakové až k experimentálnym. Benka uprednostňoval žánrový charakter motívu, ktorý využíval najm; v maľbe samostatných kompozícií výtvarných na základe záznamov namaľovaných podľa skutočnosti. V tomto diele se jedná o pohlaď do horskej krajiny, založený na klasickom trojplánovom kompozičnom rozvrhu s ostrou škicovitou vlnovkou krajinného profilu v popredí, so siluetou zvlneného, prudko sa vzdúvajúceho pásma pohoria v pozadí a postavami idúcich ľudí v popredí. Dominantu kompozície tvorí postava muža a ženy v prvom pláne. Kontrapost oboch postáv takisto aj typ a podoba odevu do ktorého sú zaodeté, profil horskej krajiny, ako aj celkový charakter namaľovaného motívu takpovediac korešponduje s Benkovým obrazom Na rúbanisku (okolo 1942), ktorý namaľoval v období, keď sa podľa umelcovho monografistu dr. M. Várossa, “sústredil na lyricky ladené obrazové kompozície, ktoré treba považovať za kvalitatívne nový moment v rozp;tí jeho tvorivých záujmov.“


Martin Benka byl slovenský malíř, který je považován za zakladatele moderní slovenské malby a kresby. Nejprve se vyučil malířem pokojů, později navštěvoval soukromou malířskou školu A. Kalvody v Praze. Mimo malbu se věnoval scénografii, tvorbě gobelínů, houslařství, a i samotné hudbě. Byl nositelem zlatého Řádu republiky a oceněn jako národní umělec.