Menu

Salvador Dalí 2021


Vážení přátelé Galerie ART Praha,
dovolujeme se vás pozvat na výstavu grafických děl
světoznámého umělce Salavdora Dalí.

Výstava bude probíhat v termínu 4. - 15.10.,
v prostorách Galerie ART Praha na Staroměstském náměstí.

Čeká na vás více než 40 ručně signovaných grafických děl!

Těšíme se brzy na viděnou!

 

PŘEHLED VÝSTAVNÍCH A PRODEJNÍCH DĚL

PDF KATALOG VÝSTAVY


O Salvadoru Dalím toho bylo napsáno již mnoho. Mnoho byla pravda, mnoho lež a mnoho byl i mýtus, vypuštěný do oběhu samotným Dalím. Pro svět umění byl zásadní osobou, potkáte jen málo lidí, kteří by nevěděli, kým byl. Salvador Dalí byl svým největším uměleckým dílem. Reálným surreálnem.

Letošní výstava jeho tisků přináší nová témata, ačkoliv se částečně navrací i k loňským motivům. Nově zde dominují starozákonní a křesťanské motivy. Za zmínku stojí především „Santiago el Grande“. V monumentálně pojatém díle Dalí vzdává hold sv. Jakubu většímu, který je patronem Španělska. Světec je zde zobrazen na vzepjatém koni, kterak v ruce třímá krucifix. Zároveň je však sloupem, který podpírá chrámovou klenbu. Je tedy hlavním strážcem, jakýmsi Titánem ecclesie – církve. Ani zde, v tomto holdu katolické církvi, neopomněl Dalí vyobrazit svou manželku Galu. Ta se jako častý motiv objevuje i v jiných dílech, mj. jako Panna Marie.

Dalí není pouze surrealistou, je především výjimečným malířem s dokonalou technikou ne nepodobnou starým mistrům.

Mgr. Jana Sokolová

Albert Field, blízký spolupracovník a osobní přítel Salvadora Dalí, byl po úspěšné přípravě několika výstav ustanoven Dalím v roce 1950 archivářem díla Salvádora Dalí. Výsledkem mnohaleté systematické práce Alberta Fielda je věhlasný katalog „The Official Catalog of the Graphic Works of Salvador Dali“, považovaný za zásadní shrnutí díla Velkého Mistra. Obsah katalogu byl plně autorizován samotným Salvadorem Dalí.

Podstatná většina litografií a leptů, prezentovaných touto výstavou, je v katalogu Alberta Fielda uvedena. U jednotlivých děl uvádíme v popisu referenční odkaz s číslem strany, případně s katalogovým číselným značením. Uvedení referencí potvrzuje, že příslušný motiv vystaveného díla je v Oficiálním katalogu grafických děl Salvador Dalí i s vyobrazením uveden. Katalog Alberta Fielda v knižní podobě je po celou dobu trvání výstavy fyzicky k dispozici zájemcům k nahlédnutí.

 


PŘÍJEM OBRAZŮ  

GALERIE ART Praha, spol. s r.o.

Aukční dům a Galerie
Staroměstské náměstí 548/20
110 00 Praha 1
Otevírací doba:
Po - Pá: 10:00 - 18:00
 
tel.: 224 211 087
gsm: 602 233 723
fax: 224 211 087
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www: www.g-a-p.cz
facebook: Galerie ART Praha
Sídlo společnosti:
Bořetická 2668/1
193 00 Praha 9
Návštěva po předchozí domluvě.
tel: 735 171 323
(možnost parkování v areálu)
Společnost Galerie ART Praha, spol. s r.o.
je registrovaná u Městského soudu v Praze,
složka C16981.
IČ: 48117421
DIČ: CZ48117421