Menu

Bedrich Hoffstädter (1910 - 1954)

Studoval na Ukrajinské akademii a na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Nowaka. Podnikl studijní cestu do Drážďan a Paříže. Malíř a grafik, hlavním tématem jeho prací bylo město a městský život, sportovní tématika a v neposlední řadě i výjevy z druhé světové války. Člen Umělecké besedy a Skupiny 29. augusta. Vyučoval na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a na Univerzitě Komenského.