Menu

Roman Brichcín - Večer v ateliéru

 


Vážení přátelé Galeriie ART Praha,
srdečně Vás zveme na výstavu malíře Romana Brichcína,
s názvem Večer v ateliéru. Kurátorkou této výstavy je Silvia L. Čúzyová.

Výstava proběhne v naší galerii v termínu 27. 3. - 18. 4. 2024,
v otevírací době Po-Pá: 10 - 18h.
Vernisáž výstavy proběhne v úterý 26.3. od 18:00.

Budeme se tešit na společná setkání u příležitosti této výstavy!

 

PDF KATALOG VÝSTAVY

PRODEJNÍ DÍLA E-SHOP


 

Výstavní spolupráce Galerie Art Praha a malíře Romana Brichcína je dlouhodobá a kontinuální; jeho aktuální výstava s názvem "Večer v ateliéru" tudíž přináší v autorském výběru dosud nevystavené nové obrazy a kresby z posledních pěti let.

Roman Brichcín (1958) se umění věnuje od gymnaziálních let, tvořit je pro něj bytostnou záležitostí. Dominantně rozvíjí sebereflexivní figurální malbu a kresbu, které rozkrývají a současně šifrují komplexní příběhy a situace. Stylizované, pečlivě komponované obrazy jsou plné symboliky, osobních sdělení, fantazie a interpretací prožívané skutečnosti.

Brichcínovy obrazy jsou prostředkem k vizualizaci lidského nitra - myšlenek, pocitů, obrazů duše. Umělecká tvorba je někdy rychlejší (impulzivní a intuitivní), jindy pomalejší (intelektuální a symbolická) reflexe životního dění, nahlíženého a prožitého zevnitř i zvenku - radostně nebo spíše bolestně. Tvořit je pro autora bezprostřední příležitostí pro opětovné prožití, promýšlení, transformování vybraných myšlenek nebo situací v rámci procesu malování. Obrazy, jako okna do osobního prostoru nabídnuté divákovi, ukazují pozoruhodné scény z theatrum mundi (divadla světa) i z theatrum sacrum (divadla posvátného), protože hluboká víra v Boha je nedílnou součástí autorova prožívání.

Pro všechny obrazy je charakteristický subtilní a kultivovaný kolorit, někde zemitě ztišený, jinde pak různobarevně vitální, a občas i poetičtější malířská forma užitá leckdy i pro náměty dramatické, ne-li drastické. Figura a figury jsou vždy v jisté (nebo možná spíše v nejisté) inscenované situaci, pečlivě nakomponované v redukovaném prostoru. Pohled diváka vstupuje in medias res do plného dění nebo horečného, napjatého klidu. Nabízí se dojem jeviště, scény, rozehrané etudy neznámého dějství - osoby a obsazení, kostýmy, scénář a režie: Roman Brichcín. V Brichcínově tvorbě potkáváme "obrazy solitéry" - nasycené a krásné, ale i "obrazy příběhy" - znepokojivé a nejednoznačné, které jsou také nedílnou součástí autorovy cesty. Zrcadlí neurčitost, vnitřní i vnější nejednotnost, soustředění a těkání, strázně i občasné radosti.

"Večer v ateliéru" odkazuje na ztišení, sebereflexi a vůli následovat "starosvětský", ba odedávna trvající individuální zápas o sdělení. Tvůrce, který ignoruje požadavky neustálé aktualizace své tvorby, tak možná činí s vědomím a hlubokým přesvědčením, že dobrý obraz musí být nadčasový a přetrvat. Transformace pohledu (vidění) a prožitku na zaznamenáníhodné dílo, které funguje i pro druhé, chce čas. Obyčejně to trvá celý lidský život...

Mgr. Silvia L. Čúzyová, PhD.


PŘÍJEM OBRAZŮ  

GALERIE ART Praha, spol. s r.o.

Aukční dům a Galerie
Staroměstské náměstí 548/20
110 00 Praha 1
Otevírací doba:
Po - Pá:
10:00 - 18:00
 
tel.: 602 233 723
fax: 224 211 087
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www: www.g-a-p.cz
facebook: Galerie ART Praha
Sídlo společnosti:
Bořetická 2668/1
193 00 Praha 9
Návštěva po předchozí domluvě.
tel: 735 171 323
(možnost parkování v areálu)
Společnost Galerie ART Praha, spol. s r.o.
je registrovaná u Městského soudu v Praze,
složka C16981.
IČ: 48117421
DIČ: CZ48117421