Menu

Emil Filla (1882 - 1953)

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Thieleho a Bukovace. Fillovo dílo ovlivnili práce E. Muncha, podnikl studijní cesty po Evropě. Má zásluhu na vývoji kubismu v českém prostředí, později tvořil pod vlivem exprese a surrealismu. Člen S.V.U. Mánes, redakční rady Volných Směrů. Profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Díla v eshopu

Zápas
Prodejní cena
27 000 Kč