Menu

František Adámek (1923 - 2001)

Základy malířské tvorby získal u svého otce a u malíře Františka Podešvy. Studoval na UMPRUM v Praze u prof. Františka Kysely, krátce po válce studia dokončil u Josefa Nováka a Františka Muziky. Po roce 1948 nastoupil jako výtvarný redaktor do vydavatelství Brázda, později přejmenované na Státní zemědělské nakladatelství, kde působil až do důchodu. Uplatnil se zde jako autor knižních obálek, plakátů a ilustrací pro časopisy a noviny. Během toho se ve volném čase věnoval malbě zátiší a krajinomalbě, k jeho nejmilejším patřilo okolí ladovských Hrusic a krajina středních Čech. Maloval ale i na svých cestách, včetně těch zahraničních. Za inspirací vyrážel výhradně do plenéru. Člen ČFVU. Zúčastnil se řady samostatných i skupinových výstav v Československu i v zahraničí.