Menu

Jiří Anderle

Studoval Akademii výtvarných umění u prof. Silovského. Malíř, grafik a ilustrátor, v jeho tvorbě rezonují existenciální problémy lidí, prostor a čas. Člen SČUG Hollar. Vyučoval na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové.

Prodaná díla

Vánoce 94
Jiří Anderle
Vánoce 94
Hlava 403
Jiří Anderle
Hlava 403