Menu

Bohdan Kopecký

Galerie ART Praha Vás srdečně zve na výstavu  BOHDAN KOPECKÝ malíř – havíř, která se koná u příležitosti jeho nedožitých 90tých narozenin v naší galerii od 6. do 27. 9. 2018

BOHDAN KOPECKÝ

Narozen 23. 8. 1928 v Litomyšli. Studoval u prof. O. Nejedlého na AVU V Praze (1945 – 1949). Životním tématem se stala hornická krajina Mostecka, prostředí města, hlubinných i povrchových dolů. Studoval také krajinu s výběžky Českého středohoří, poznával její vertikální struktury, vždy spojoval osudy lidí a osudem krajiny.

Řada jeho výtvarných děl, věnovaných horníkům a mostecké krajině, nese nejen stopu dobového dokumentu, ale i malířsky umocněného sdělení s hlubokým zaujetím pro osudy kraje a lidí. Na počátku 60. let přišel s novým přístupem k malbě krajiny, když dokázal ztvárnit i vnitřní struktury krajiny, v dalším vývoji uplatnil pohled z výšky, připomínající snímky povrchu Země pořízené z kosmických sond.

Počátkem 70. let se vrací do Litomyšle, kde klade větší důraz na znakově symbolickou a metaforickou složku malby. Vytváří výtvarné paralely k situaci krajiny, vnímané a prožívané v určitém vztahu k obklopujícímu, širšímu světu i kosmu.

Zastoupen v NG Praha, GHMP, MG Brno, AJG Hluboká nad Vltavou, Galerie umění Karlovy Vary, Oblastní galerie v Roudnici nad Labem, Východočeské galerii v Pardubicích, GVU Ostrava a další.

Zdroj: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 – 2001

Ke stažení:

Katalog výstavy


PŘÍJEM OBRAZŮ  

GALERIE ART Praha, spol. s r.o.

Aukční dům a Galerie
Staroměstské náměstí 548/20
110 00 Praha 1
Otevírací doba:
Po - Pá:
10:00 - 18:00
2.12.: 10:00 - 17:00
9.12.: 10:00 - 18:00
16.12.: 10:00 - 18:00
23.12.: 10:00 - 18:00
 
tel.: 602 233 723
fax: 224 211 087
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www: www.g-a-p.cz
facebook: Galerie ART Praha
Sídlo společnosti:
Bořetická 2668/1
193 00 Praha 9
Návštěva po předchozí domluvě.
tel: 735 171 323
(možnost parkování v areálu)
Společnost Galerie ART Praha, spol. s r.o.
je registrovaná u Městského soudu v Praze,
složka C16981.
IČ: 48117421
DIČ: CZ48117421