Menu

Oskar Kokoschka

Zátiší s rybami

Prodejní cena:
425 000 Kč

Autor: Oskar Kokoschka
Identifikační číslo: 1806-S180267
Datováno: kolem 1940
Technika: akvarel
Rozměry: 27 x 43 cm
Signatura: sign. LD OK
konzultovala a pravost potvrdila PhDr. A. Janištinová; vystaveno: Oskar Kokoschka výstava k výročí 70. narozenin, Národní galerie Praha, 1956, položka č. 13

Oskar Kokoschka renesanční umělec, jehož výtvarný styl nejlépe definoval historik umění Werner Haftman jako dramatický impresionismus. Kokoschkovo umění bylo zprvu v Rakousku nepochopeno, přestěhoval se tedy do Berlína a posléze do Prahy. Zde vytvořil několik pohledů na Prahu a také portrét prezidenta Masaryka. Kvůli hrozně války a nebezpečí nacistické rasové politiky však v roce 1938 odjel do Anglie, ovšem ani tento přesun autorovu tvorbu nezastavil. Z finančních důvodů ale při svém pobytu v Anglii tvořil především na papírovém podkladu, neboť se v té době a za daných okolností jednalo o nejpřístupnější malířský podklad. "Zátiší s rybami" je toho důkazem.
Nabízené umělcovo dílo je datováno do období kolem roku 1940, kdy byly práce na papíře, za výše zmíněných okolností jednalo o nejpřístupnější malířský podklad. "Zátiší s rybami" je toho důkazem.
Nabízené umělcovo dílo je datováno do období kolem roku 1940, kdy byly práce na papíře, za výše zmíněných okolností, malířovým výhradním způsobem prezentace. Technika akvarelu zde byla malířem hojně využívána. V roce 1945 vytvořil akvarel "Ryby na skotském pobřeží",
které Jan M. Tomeš označil za studii k dramaticky pojednanému plátnu "Záplava Hamburku" z roku 1962.
"Zátiší s rybami" vzniklo v nelehké válečné době, kdy nedostatek výtvarného materiálu ani hrůza doby, neubraly na umělcově touze po malbě. Dílo pochází z pozůstalosti rodiny JUDr. Karla Palkovského, sběratele umění a otce paní Oldy Palkovské, manželky Oskara Kokoschky. Díky okolnostem vzniku a provenienci tohoto uměleckého díla, získalo "Zátiší s rybami" v průběhu let významnou uměleckou a také sběratelskou hodnotu.

Pravost uměleckého díla potvrzuje prohlášení rodiny o původu tohoto díla a umělecké dílo také ověřila a pravost potvrdila kurátorka a historička umění PhDr. Anna Janištinová.