Menu

Exkluzivní aukce 12.11.2017

Galerie ART Praha uspořádala dne 12.11.2017 Podzimní exkluzivní aukci českého a slovenského výtvarného umění. Aukce byla velice úspěšná a celé odpoledne doprovázela příjemná a jedinečná atmosféra Galerie Mánes. Veřejnosti bylo nabídnuto celkem 375 položek, převážně umělců 20. a 21. století a mistrů 19. století.

Mezi nejvýznamnějšími autory se objevila jména, jako Jan Bauch, Oldřich Blažíček, Vlaho Bukovac, Emil Filla, Josef Istler, Josef Jíra, Václav Špála, Olbram Zoubek a další.

Velký zájem v průběhu aukce vzbudila především díla Emila Filly. Do aukce byla pro tentokrát zařazena dvě díla tohoto velikána, jednalo se o obrazy s názvem Zátiší se sokolem (Zátiší se sokolem a podnosem) a Zátiší s pohárem, jablkem a vinným hroznem na tácku. První zmiňovaný obraz se stal vůbec nejdražším obrazem celé této aukce a dosáhl výrazného aukčního úspěchu. Ze své vyvolávací cena, která činila 5.800.000,- Kč, se toto dílo vyšplhalo až na konečnou částku 9.200.000,- Kč. Také druhé nabízené dílo Emila Filly dosáhlo velice pěkného aukčního výsledku. Zátiší s pohárem, jablkem a vinným hroznem na tácku startovalo na vyvolávací ceně 1.600.000,- Kč a svou aukční pouť zakončilo na 2.300.000,- Kč. Velice zajímavou dvojici děl tvořily také obrazy od Vlaho Bukovace, s názvy Portrét dámy a Čtenářka. První zmiňované dílo se vydražilo za 950.000,- Kč a druhé dokonce za 1.500.000,- Kč. Velice úspěšně se prodala také díla od Josefa Istlera. Obraz s názvem Extáze (Postava) měl stanovenou vyvolávací cenu částkou 180.000,- Kč, konečná cena se však vyšplhala až na částku 480.000,- Kč. Za zmínku stojí také další dílo tohoto autora, obraz s názvem Tanečnice vycházel z vyvolávací ceny 150.000,- Kč a dosáhl až na konečných 290.000,- Kč. Výrazného úspěchu dosáhly také díla Jana Baucha. Vydražily se celkem tři obrazy tohoto autora, jednalo o obrazy s názvy Troja, Praha ze Strahova a Kristus na hoře Olivetské. První dva zmiňované obrazy dosáhly své konečné ceny v částce 540.000,- Kč, respektive 640.000,- Kč. Třetí zmiňovaný obraz se stal autorovým vůbec nejúspěšnějším, když se dostal z vyvolávací ceny 550.000,- Kč až na konečných 900.000,- Kč. Velice zajímavým sochařským počinem se stalo dílo Olbrama Zoubka, s názvem O Marii, které startovalo na 350.000,- Kč a dostalo se až na konečných 470.000,- Kč. Velmi výrazného úspěchu dosáhlo také jedno z charakteristických děl Václava Špály, s názvem Blatouchy ve Džbánku. Toto dílo začínalo svou aukční pouť na částce 480.000,- Kč, ovšem tuto částku značně převýšilo a konečná suma se zastavila až na částce 1.250.000,- Kč.

Jménem celé naší Galerie, bychom všem účastníkům této aukce chtěli poděkovat, neboť bez Vaší přítomnosti a náklonnosti bychom nemohli dosáhnout těchto krásných výsledků. Doufáme, že se aukce líbila a těšíme se na brzké shledání u další aukce Galerie ART Praha.


PŘÍJEM OBRAZŮ  

GALERIE ART Praha, spol. s r.o.

Aukční dům a Galerie
Staroměstské náměstí 548/20
110 00 Praha 1
Otevírací doba:
Po - Pá:
10:00 - 18:00
 
tel.: 602 233 723
fax: 224 211 087
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www: www.g-a-p.cz
facebook: Galerie ART Praha
Sídlo společnosti:
Bořetická 2668/1
193 00 Praha 9
Návštěva po předchozí domluvě.
tel: 735 171 323
(možnost parkování v areálu)
Společnost Galerie ART Praha, spol. s r.o.
je registrovaná u Městského soudu v Praze,
složka C16981.
IČ: 48117421
DIČ: CZ48117421