Menu

059

Bauch Jan (1898 - 1995)

Děvče (Půlakt)

Vyvolávací cena
140 000 Kč
Příjem limitů do: 26. 5. 2019 14:00
na položce je nastaven limit

Příhozy určuje licitátor takto:
500 Kč při okamžité ceně do 5 000 Kč
1 000 Kč při okamžité ceně 5 000 Kč až 50 000 Kč
2 000 Kč při okamžité ceně 50 000 Kč až 70 000 Kč
5 000 Kč při okamžité ceně 70 000 Kč až 100 000 Kč
10 000 Kč při okamžité ceně 100 000 Kč až 300 000 Kč
20 000 Kč při okamžité ceně 300 000 Kč až 750 000 Kč
50 000 Kč při okamžité ceně 750 000 Kč až 1 500 000 Kč
100 000 Kč při okamžité ceně 1 500 000 Kč až 5 000 000 Kč
200 000 Kč při okamžité ceně nad 5 000 000 Kč
Autor Bauch Jan
Evidenční číslo 1716-S180193
Vytvořeno 1960
Technika olej/plátno
Rozměr 54,5 x 44,5 cm
Signatura sign. LN Jan Bauch 1960
expertiza PhDr. R. Michalová, Ph.D.; provenience: sbírka dr. J. Rišky, generálního ředitele Československého rozhlasu v letech 1970 - 89; reprodukováno: Jan Bauch - R. Michalová a P. Kováč, 2012, str. 212, č. 153; vystaveno: Mánes, 1976, reprodukováno na plakátu k výstavě

Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Švabinského. Podnikl studijní cesty do Francie a Itálie. Malíř a grafik, z počátku čerpal inspiraci ze surrealismu, kubismu i purismu. Věnoval se zátiším, nábožensky laděným obrazům, městským zákoutím, ale i výjevům z prostředí cirkusu. Člen SVU Mánes a Umělecké besedy. Působil jako pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.