Menu

Aukční tip : Winslow Homer - Přístav Le Tréport

 


 


Unikátní dílo amerického autora Winslowa Homera,
bude nabídnuto k prodeji v JARNÍ AUKCI Galerie ART Praha , 

která se uskuteční 17. 5. 2020 od 16.00 a již nyní se níže můžete
detailněji seznámit s nabízeným dílem.

 

 

Winslow Homer : Přístav Le Tréport
konec 19. století, akvarel/papír, 28,5 x 19 cm,
sign. PD Winslow Homer
vyvolávací cena: 2.300.000 Kč
ONLINE KATALOG ZDE

 

Mořské vlny obtékají a jemně pohupují kotvícími bárkami. Přístavem Le Tréport se rozléhají zvuky vln narážejících do trupů lodí a hlasy rybářů a obchodníků, kteří své lodě právě zakotvili v přístavu. Paprsky zapadajícího slunce jemně osvětlují mořskou hladinu a dávají všem na vědomí, že se den pomalu chýlí ke svému konci.

Winslow Homer (1836 – 1910), jeden z nejvýznamnějších amerických malířů 19. století a zásadní postava amerického umění vůbec. Umělec konce 19. století, na pomezí realismu, naturalismu či impresionismu, jehož dílo je charakterizováno především malbou krajinných a námořnických motivů či portrétů. Pro svou tvorbu velmi často využíval techniku akvarelu a značně se zasloužil o to, že technika malby vodovými barvami získala na popularitě a stala se významným uměleckým výrazovým prostředkem.

Obraz „Přístav Le Tréport“ představuje malířovu vytříbenou techniku právě při práci s vodovými barvami. Jemné kontury lodních trupů, a především pak detailně propracované moře plné odrazů nám dokládají, že se jedná skutečně o mistrovské dílo.

Dle portálu Artprice.com, který se zabývá světovými aukčními výsledky, se v průběhu let zaznamenalo již přes 540 prodejů jeho děl a vůbec nejstarší prodej byl zaznamenám v roce 1983. Jeho díla jsou již mnoho let vyhledávaným sběratelským a investičním artiklem a jsou součástí předních světových uměleckých sbírek.

V roce 1867, ve kterém toto dílo velmi pravděpodobně vzniklo, se Winslow Homer vydal do Francie, u příležitosti světové výstavy v Paříži, kde bylo jedno z jeho děl vystaveno. Díky této výstavě se Homer dostal do povědomí světové umělecké veřejnosti a jeho díla se v následujících letech stala vyhledávaným artiklem. Návštěvu Francie také využil k seznámení se s díly francouzských impresionistů, které velmi obdivoval, a především pak k novým námětům své tvorby.

Nabízené dílo pochází právě z umělcovy návštěvy Francie, kde cestoval také mimo Paříž a zpodobňoval různé náměty. Většinou se jednalo právě o akvarelové malby v menších formátech. Na obraze je zachycen jeden z moha okamžiků z francouzského přístavu Le Tréport, který je typický svou výraznou signální věží. Detailně propracované kotvící obchodní lodě s největší pravděpodobností patřily k obchodnímu loďstvu Rakouska–Uherska, neboť na jednom ze stěžňů je k vidění vlajka právě jejich obchodního loďstva. Tato vlajka byla monarchií používána od roku 1867, kdy Homer navštívil Francii, do roku 1918 a mírně nám tak napomáhá při datování tohoto díla. Zajímavostí obrazu je také jeho signatura, která se nachází v pravém dolním rohu. Homer byl známý variacemi svých signatur a v jeho dílech, v průběhu let, nalezneme měnící se signatury. Z restaurátorského protokolu se dočteme, že signatura na tomto obrazu má kolem všech písmen mírný barevný „závoj“. Tento jev je důkazem, že k signování díla došlo krátce po jeho dokončení, ještě před kompletním zaschnutím podkladu. Linie signatury se mírně vpila do podkladu a došlo k vytvoření zmiňovaného „závoje“.

Obraz nyní pochází z významné sbírky z Východního Slovenska, ale i jeho starší provenience je velice zajímavá. Příslušníci šlechtického rodu Bornemiszů, kteří působili v mnoha evropských zemích, patřili k významným sběratelům umění, a především díky Janu Bornemiszovi se jim postupem času podařilo vytvořit významnou uměleckou sbírku. Do této sbírky se v průběhu let podařilo začlenit také mnoho děl právě od amerického malíře Winslowa Homera. Dodnes jsou některá z těchto děl k vidění v madridském muzeu Thyssen-Bornemisza, které bylo založeno touto rodinou a patří mezi nejvýznamnější muzea ve španělské metropoli. Rodina Bornemiszů řadu let působila a sbírala také ve slovenských Košicích. Někteří členové rodiny zůstali na Slovensku až do začátku 21. století, a právě díky jejich působení v této oblasti se nabízený obraz dostal do slovenských a českých končin.

K obrazu je vypracován odborný restaurátorský protokol, jehož autory jsou Z. Machatová a Mgr. art. B. Němečková, ArtD. Zároveň je zde přiložena skica, která byla přichycena na zadní straně malby a při restaurování byla od malby odstraněna.


PŘÍJEM OBRAZŮ  

GALERIE ART Praha, spol. s r.o.

Aukční dům a Galerie
Staroměstské náměstí 548/20
110 00 Praha 1
Otevírací doba:
Po - Pá: 10.00 - 18.00
So: po předchozí domluvě
 
tel.: 224 211 087
gsm: 602 233 723
fax: 224 211 087
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www: www.g-a-p.cz
facebook: Galerie ART Praha
Sídlo společnosti:
Bořetická 2668/1
193 00 Praha 9
Návštěva po předchozí domluvě.
tel: 735 171 323
Společnost Galerie ART Praha, spol. s r.o.
je registrovaná u Městského soudu v Praze,
složka C16981.
IČ: 48117421
DIČ: CZ48117421