Menu

Jarní aukce 2020

 


JARNÍ AUKCE 2020 Galerie ART Praha
se za výjimečné situace, spojené s COVID-19, uskutečnila
17. 5. 2020 od 16.00 v prostorách sídla společnosti
Galerie ART Praha , Bořetická 2668/1, Praha 9. 

Aukce se, bohužel, uskutečnila bez většího publika,
ale byla živě přenášena prostřednictvím internetu.

Předaukční výstava proběhla od 4. 5. do 16. 5. 2020
v prostorách kanceláře společnosti, Bořetická 2668/1, Praha 9
Všechna díla bylo možné shlédnout po předchozí domluvě
e-mailem galerie@g-a-p.cz či telefonicky 735 171 323.

 

Výsledková Listina 17. 5. 2020

ONLINE AUKČNÍ KATALOG


PRŮBĚH AUKCE:

Epidemie COVID-19 a návazná  opatření  včetně zákazu shromažďování a uzavření prostor naší galerie na Staroměstském náměstí nás nutí k výrazné změně dramaturgie a průběhu naší tradiční jarní aukce. Přejeme si, aby i tato naše aukce byla pestrá a atraktivní, a proto jsme se rozhodli tuto aukci uspořádat  JINAK!

Aukce proběhne dvoukolovým systémem:

  • PRVNÍ KOLO  - formou elektronické on-line aukce na našich webových stránkách, ve kterém budete moci přihazovat, limitovat či se registrovat k dražbě po telefonu ve druhém kole aukce. Toto první kolo bude probíhat od zveřejnění do 17.5.2020 13:00.
  • DRUHÉ KOLO - proběhne formou “sálové aukce bez publika” dne 17.5.2020 od 16:00, v prostorách sídla naší společnosti Bořetická 2668/1, Praha 9. Její průběh zprostředkujeme živě na live.g-a-p.cz.  Dosažené ceny a limity z prvního kola budou přeneseny do druhého kola aukce, kterého se budete moci zúčastnit živě po telefonu, on-line prostřednictvím serverů www.livebid.cz , www.liveauctioneers.com či zadáním pevného limitu. 

PŘEDAUKČNÍ VÝSTAVA

Vzhledem k aktuálním opatřením nemůžeme uspořádat ani předaukční výstavu tradičním způsobem. Nabízená díla si můžete fyzicky prohlédnou a seznámit se s nimi po individuální dohodě prostřednictvím emailu galerie@g-a-p.cz či  telefonicky na  735 171 323 v prostorách sídla naší společnosti  Bořetická 2668/1, Praha 9 v termínu od 4. do 16. 5.2020 (Zde je popis cesty, jak se k nám dostanete).

Věřte, že činíme vše, abychom Vám v těchto podmínkách dokázali zprostředkovat co nejautentičtější a nejpohodlnější účast na naší aukci.Detailní představení celého souboru nabízených děl
naleznete v našem AUKČNÍM KATALOGU.

- Stáhnout katalog v PDF
- Objednat tištěný katalog
 

I této naší aukce se můžete zúčastnit online prostřednitvím portálu:

 

NAŠE AUKČNÍ TIPY:


Winslow Homer : Přístav Le Tréport

konec 19. století, akvarel/papír, 28, 5 x 19 cm,
sign. PD Winslow Homer
vyvolávací cena: 2.300.000 Kč

Více informací o tomto díle naleznete ZDE.
ONLINE KATALOG ZDEAlfréd Justitz : Zátiší se džbánem
1930, olej/plátno, 52 x 43 cm
sign. PD A. Justitz 930
vyvolávací cena: 700.000 Kč

"Jedná se o obraz zátiší se džbánem z období, ve kterém se jeho autor soustředí k problematice kubismu, ale usiloval přitom o "odhmotnění zobrazených předmětů" a to tak, aby zachoval "jejich reálný vzhled". Obraz tedy vznikl ve vývojově nejvýznamnějším období Alfreda Justitze a zároveň se hlásí ke skupině obrazů, které tvoří závěr jeho malby, poněvadž od roku 1932 již pro onemocnění přestal malovat. Toto dílo proto patří k nejvýznamnějším pracem Alfreda Justitze i z hlediska vývoje moderního malířství".
Z expertizy prof. PhDr. F. Dvořáka, CSc.

ONLINE KATALOG ZDEOldřich Blažíček : Při mši v Katedrále sv. Víta
1934, olej/plátno, 144 x 108 cm, nesign.
publikováno: N. Blažíčková-Horová, E. Havlová, Oldřich Blažíček, II, Soupis díla, str. 260, č. kat. 506
vyvolávací cena: 520.000 Kč

"V Blažíčkových architektonických záznamech převažovaly zejména chrámové interiéry. Malba metropolitního chrámu se stala Blažíčkovým celoživotním zájmem. Už od prvních záběrů svatovítského interiéru je zřejmý malířův smysl pro architektonickou konstrukci a pro koloristickou malebnost. Jeho interiéry sv. Víta jsou malovány v pevných obrysech a změkčovány barevnými kontrasty. Ve výsledku většinou tonou v temném příšeří vytvořeném pomocí zlatavých hnědí a bělavých šedí, které navozují emotivně cítěnou scenérii rafinovaného světelného aranžmá".
Z expertizy PhDr. N. Blažíčkové-Horové

ONLINE KATALOG ZDEOtakar Nejedlý : Bonz
1909-1911, olej/lepenka, 44,5 x 32,5 cm,
sign. PD Ot. Nejedlý
vyvolávací cena: 290.000 Kč

"Obraz vznikl za Nejedlého pobytu v jihovýchodní Asii v letech 1909–1911. Nejedlý byl především krajinář a jeho portrétní díla jsou vzácná – já znám jenom dvě, vzniklá právě v Asii. Posuzovaný obraz vznikl podle konkrétní osoby – buddhistického mnicha neboli bonze. Malíř zde působivě vystihl mnichovo duchovní zaměření, patrné zejména v jeho soustředěném pohledu, a také lehký polostín, v nějž slunečník proměňuje prudké světlo. Obraz má příznačné rysy tehdejší Nejedlého malby, jasně čisté barvy nanášené drobnými doteky štětce, jež jsou někde doplněny kreslenými liniemi. Vliv Gauguinova stylu je tu jasně patrný".
Z expertizy prof. PhDr. J. Zeminy

ONLINE KATALOG ZDEVáclav Špála : Pradlena
1921, olej/karton, 39 x 29 cm,
sign. LD V Šp 21
vyvolávací cena: 440.000 Kč

"Toto komorní dílo lze zařadit do početné série figurálních obrazů té doby, mezi nimiž dominantní úlohu hraje právě motiv venkovských dívek, převážně pradlen. Posuzovaný obraz patří k těm Špálovým malířským realizacím, které stojí na rozhraní dvou umělcových vývojových období. Doznívá tu totiž předcházející kubistická poetika, která se zračí v úsilí o vyjádření znakové podstaty zvoleného figurálního motivu a v ní úsečném duktu štětce stejně jako v transpozici tělesných objemů a krajinného motivu v pozadí ve zjednodušené, v podstatě plošné útvary. Také obrysová kresba, která hraje důležitou roli, je pouze náznaková. To jsou však už rysy fauvistického pojetí, které ve Špálově díle posléze převládlo; charakterizuje je ostatně i rytmizace obrazové plochy, jakož i pro Špálu příznačná barevná orchestrace".
Z expertizy PhDr. J. Hlušičky

ONLINE KATALOG ZDEJiří John : Fin d'automne
1969, olej/plátno, deska, 44 x 39,5 cm,
sign. PD John 69
vyvolávací cena: 250.000 Kč

"Posuzovaný obraz souzní s tvorbou Jiřího Johna v období 1969-70. Podzimní témata jsou v těchto letech častá. John zpracovával krajinu v symbolech a metaforách, pohyboval se mezi realitou a myšlenkou a věci viděné soustřeďoval do detailu. To je patrné právě v tomto obrazu, v jeho jednotlivých “přírodních“ prvcích. V období kolem roku 1969 se v Johnových obrazech objevovaly výrazně barevné akcenty, tak jak je to právě v tomto obraze. Obraz Fin d´automne je velmi kvalitním dílem Jiřího Johna".
Z expertizy PhDr. E. Schránilové

ONLINE KATALOG ZDEToyen : Liška v poušti
1939, kolorovaná zinkografie,
ve výřezu 27 x 40 cm, sign. PD Toyen
z cyklu Střelnice
vyvolávací cena: 40.000 Kč

ONLINE KATALOG ZDEToyen : Rozbitá panenka
1939, kolorovaná zinkografie,
ve výřezu 27 x 39 cm, sign. PD Toyen 39
z cyklu Střelnice
vyvolávací cena: 40.000 Kč

Cyklus dvanácti kreseb Střelnice je reakcí na hrůzy války, které v díle Toyen silně rezonovaly. Celkem vytvořila tři soubory kreseb, ve kterých se k tomuto tématu opětovně vyjadřovala. Prvním, z těchto cyklů, jsou Přízraky pouště, kdy rozpracovala některé prvky a motivy Střelnice, aby je umocnila v posledním cyklu Schovej se, válko! Tyto cykly jsou protiválečným a protifašistickým protestem, žalobou, která je o to silnější že není nikdy čistě vyjádřena, avšak je drasticky zřejmá. Osobitě pojaté kresby Střelnice, zobrazují bezstarostný svět dětství, který je konfrontován se světem války. Na ploché, suché zemi, jsou tu poházeny otlučené, popraskané a rozbité předměty, figurky a hlavy. Řád střídá chaos. Téma války sice není vyjádřeno explicitně, přesto je silně dominantní a citelné. Je to zpráva pro budoucí generace, zpráva, která by nám neměla zůstat lhostejná

ONLINE KATALOG ZDE


A MNOHO DALŠÍCH ....


PŘÍJEM OBRAZŮ  

GALERIE ART Praha, spol. s r.o.

Aukční dům a Galerie
Staroměstské náměstí 548/20
110 00 Praha 1
Otevírací doba:
Po - Pá:
10:00 - 18:00
 
tel.: 602 233 723
fax: 224 211 087
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www: www.g-a-p.cz
facebook: Galerie ART Praha
Sídlo společnosti:
Bořetická 2668/1
193 00 Praha 9
Návštěva po předchozí domluvě.
tel: 735 171 323
(možnost parkování v areálu)
Společnost Galerie ART Praha, spol. s r.o.
je registrovaná u Městského soudu v Praze,
složka C16981.
IČ: 48117421
DIČ: CZ48117421