Menu

PODZIMNÍ SÁLOVÁ AUKCE

 


PODZIMNÍ AUKCE Galerie ART Praha se uskutečnila v neděli 24.11.2019
od 13.30, v prostorách Galerie Café Louvre,
Národní 22, 110 00 Praha 1.

Dražily se sběratelsky a umělecky významné položky českého,
slovenského a evropského umění.

Předaukční výstava proběhla v termínu od 13.11. do 23.11.,
 v prostorách Galerie ART Praha, Staroměstské náměstí 20.

Děkujeme všem, kteří se aukce zúčastnili a těšíme se na další společná setkání.

 

Podzimní aukce jste se premiérově mohli účastnit i online prostřednictvím:

  

 

ONLINE AUKČNÍ KATALOG

 

Detailní představení celého souboru nabízených děl
naleznete i v našem AUKČNÍM KATALOGU 
( PDF ke stažení)

nebo vyplňte 

Formulář pro zaslání tištěného katalogu.

 

 

Pro podzimní aukci jsme si pro Vás opět připravili mnoho uměleckých děl od slavných českých, slovenských a evropských umělců. Jsou jimi například Josef Istler, Josef Jíra, Jan Bauch, Jan Zrzavý, Antonín Procházka, Oldřich Blažíček, Josef Vyleťal, Václav Špála, Václav Radimský, Július Jakoby a mnoho dalších. Zde je malá ochutnávka:
 


Jan Zrzavý : Kostel v Krásné Hoře
kolem 1940, olej, tempera/lepenka, 58 x 71,5 cm, nesignováno, vyvolávací cena: 3.900.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mystický modrý soumrak a z něj vystupující kostel Narození sv. Jana Křtitele. Motiv, jenž již neodmyslitelně patří k dílu Jana Zrzavého. Obraz pochází z počátku 40. let 20. století, kdy mistr již přestává jezdit do Francie a opět začíná více ztvárňovat český venkov. Existují další dvě verze motivu Kostela v Krásné Hoře, jedna z verzí je v Moravské galerii v Brně a druhá v Národní galerii v Praze. Díky jemným pentimentům tohoto díla, časové a rozměrové posloupnosti zbylých verzí, můžeme předpokládat, že se jedná o obraz, jenž předcházel verzi, nacházející se v Národní galerii. Obraz byl podroben hned několika znaleckým posudkům, autory jsou: PhDr. Jaromír Zemina, PhDr. Jana Orlíková a Ing. Ivana Kopecká.


Antonín Procházka : Kohouti
1936, olej, enkaustika/plátno, 72 x 90 cm, sign. LD Ant. Procházka 36, vyvolávací cena: 200.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Procházka si v průběhu své umělecké tvorby výrazně osvojil také techniku enkaustiky a dokonalý příklad této nelehké umělecké tvorby můžeme pozorovat u nabízeného obrazu. Díky mistrově preciznosti jsou na obraze detailně rozpracovány jednotlivé struktury kohoutího peří a zdá se, že je pouze otázkou času, kdy kohoutí zápasy započnou. Nabízený obraz byl vystaven na II. Jubilejní výstavě "50 let Mánesa" v roce 1937, čož dokládá štítek na zadní straně díla a obraz byl též uveden ve výstavním katalogu.


Oldřich Blažíček : Křížová chodba v Emauzském klášteře
1913, olej/plátno, 100 x 95 cm,
sign. LD O. Blažíček. 1913,
vyvolávací cena: 120.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Křížová chodba v Emauzském klášteře spadá do období, kdy se Blažíček intenzivně věnoval malbě chrámových interiérů. Dokonale architektonicky vystižené tvary vrcholně gotické architektury umocňuje mistrovsky zachycená perspektiva a jedinečné osvětlení prostoru. Majestátní atmosféra gotických sakrálních staveb z obrazu přímo sálá. Obraz byl podroben odborné konzultaci a znaleckému ověření PhDr. N. Blažíčkovou-Horovou, která k němu vytvořila odbornou expertizu.


Július Jakoby : Kristus pred Pilátom
olej/karton, 34,5 x 45,5 cm,
sign. LD Jakoby,
vyvolávací cena: 450.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

Z expertizy PhDr. J. Čechové: "Ide o známý výjav Kristus pred Pilátom, ktorý tvorí figurálna kompozícia s ústrednou postavou Krista stojaceho v dlhom bielom rúchu pred Ponstským Pilátom. Posudzovaný obraz vykazuje znaky autorovho rukopisu a na prvý pohľad vyzerá na prácu Júliuse Jakobyho z rokov 1944-48, kedy v jeho tovrbe vzniklo viacero novozákonných motívov ako je Vstup do Jeruzalema, Krížová cesta, Golgota a ďalšie. Obraz pravdepodobne patrí k novozákonným námetom z uvedeného obdobia tvorby Júliuse Jakobyho."


Aleš Lamr : Svítící žena
1964, olej/plátno, 149,5 x 99,5 cm,
sign. PN A. Lamr 64,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamrovy obrazy z let šedesátých vykazují jasnou inspiraci umění exotických kultur. Svá raná díla sám autor označil za "indiánské baroko". Navazoval na znakové, totemické symboly starých kultur, které přetvořil do jakéhosi osobitého expresionismu. Svítící žena má ve svém zpracování exotický nádech, avšak může být Madonnou, Venuší, Ištarou, mytologie všech kultur je protkána bohyní plodnosti - matkou. Obraz byl publikován v díle Jan Kříž - Aleš Lamr (ART D, 2003) a byl původně získán z ateliéru autora.


Miroslav Chlupáč : Akt
1973, olej/plátno, 100 x 80,5 cm,
sign. LD Chlupáč 73,
vyvolávací cena: 280.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chlupáč nemaloval podle skutečnosti, ale ze vzpomínek, představ a zážitků. Jeho obrazy jsou hutné, jako by sochal plátno. Pomocí světla a barev se snžil svým obrazům propůjčit onu výsadu sochařů, trojrozměrnost zobrazovaného.


Martin Benka : Krajina z Oravy
kolem 1945-55, olej/plátno, 53 x 66 cm,
sign. PD M. Benka,
vyvolávací cena: 950.000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z expertizy PhDr. Ľ Podušela, CSc.: "Benkove výtvarné práce sa vyznačujú pomerne širokým registrom – od prísne realistických cez náladové, štylizované a znakové až k experimentálnym. V tomto diele se jedná o pohlaď do horskej krajiny, založený na klasickom trojplánovom kompozičnom rozvrhu s ostrou škicovitou vlnovkou krajinného profilu v popredí, so siluetou zvlneného, prudko sa vzdúvajúceho pásma pohoria v pozadí a postavami idúcich ľudí v popredí. Kontrapost oboch postáv takisto aj typ a podoba odevu do ktorého sú zaodeté, profil horskej krajiny, ako aj celkový charakter namaľovaného motívu takpovediac korešponduje s Benkovým obrazom Na rúbanisku (okolo 1942), ktorý namaľoval v období, keď sa podľa umelcovho monografistu dr. M. Várossa , "sústredil na lyricky ladené obrazové kompozície, ktoré treba považovať za kvalitatívne nový moment v rozpätí jeho tvorivých záujmov".


 


PŘÍJEM OBRAZŮ  

GALERIE ART Praha, spol. s r.o.

Aukční dům a Galerie
Staroměstské náměstí 548/20
110 00 Praha 1
Otevírací doba:
Po - Pá:
10:00 - 18:00
 
tel.: 602 233 723
fax: 224 211 087
e-mail: galerie@g-a-p.cz
www: www.g-a-p.cz
facebook: Galerie ART Praha
Sídlo společnosti:
Bořetická 2668/1
193 00 Praha 9
Návštěva po předchozí domluvě.
tel: 735 171 323
(možnost parkování v areálu)
Společnost Galerie ART Praha, spol. s r.o.
je registrovaná u Městského soudu v Praze,
složka C16981.
IČ: 48117421
DIČ: CZ48117421